Thursday, April 30, 2015

Зарлал- 6 дугаар сарын ээлжит хурлын зар

Жич: 2015 оны 6 дугаард 1 удаа хуралдах ба бүртгэл 2015 оны 6 дугаар сарын 02-ны 11:00 цагаас бүртгэл нээнэ. Та бүхэн амжилттай бүртгүүлнэ үү.

Зарлал- 5 дугаар сарын Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурлууд

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурлын бүртгэл байнга нээлттэй байсан ба 2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр хааж, бүртгүүлсэн бүх хүмүүсийг 5 дугаар сарын хурлуудад нэрсийг хуваарилан оруулсан болно.
Хурал орох хүмүүсийн нэрсийг харна уу
2015.05.08 Зөвшөөрөл, Дүгнэлт
2015.05.08-ны хурлаар орж дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.05.04-05-ны хооронд бүрдүүлсэн материалын хамт ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.
2015.05.15-ны хурлаар орж дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.05.07-08-ны хооронд бүрдүүлсэн материалын хамт ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.
2015.05.22 Зөвшөөрөл, Дүгнэлт орох хүмүүсийн нэрс.
2015.05.22-ны хурлаар орж дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.05.13-14-ны хооронд бүрдүүлсэн материалын хамт ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.
Эдгээр хурлууд тухайн үедээ 11:00 цагаас Сургалт судалгааны төвд / АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхарт шилэн өрөө/ болно.

Жич: 2015 оны 6 дугаард 1 удаа хуралдах ба бүртгэл 2015 оны 6 дугаар сарын 02-ны 11:00 цагаас бүртгэл нээнэ. Та бүхэн амжилттай бүртгүүлнэ үү.

Friday, April 24, 2015

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 4 дүгээр сарын ээлжит бус хуралын тов

4 дүгээр сарын ээлжит бус хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны 9:00 цагаас "Сургалт судалгааны төв"-д (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхар) болно.
Тус хурлаар дүгнэлт гаргуулах хүмүүс ЭНД дарж нэрсээ харна уу.

2015 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр ЭСА (254)-с МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА бүрдүүлэх материалын хамт ирж авна уу.

Thursday, April 2, 2015

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Салбар Хорооны 4 дүгээр сарын ээлжит хуралын тов

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Салбар Хорооны ээлжит хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны 11:00 цагаас Сургалт судалгааны өрөөнд / АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхар, шилэн өрөө/болно.


2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны ёс зүйн дүнгэлт гаргуулах нэрсийн жагсаалт:  Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс бүрдүүлэх материалын хамт 2015 оны 4 дүэгээр сарын 6-10-ны хооронд ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА аван уу

Tuesday, March 31, 2015

Судалгааны ёс зүйн хяналтын салбар хорооны бүртгэлийн талаарх мэдэгдэл

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Салбар хорооны хурлын бүртгэл 2015 оны 4 дүгээр сараас эхлэн байнга нээлттэй байх


Wednesday, March 4, 2015

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны ээлжит бус хурал

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны III-р сарын ээлжит бус хурал 2015 оны 3 дугаар сарын 27-ны 11:00 цагаас Сургалт Судалгааны өрөөнд (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхарт) болно.

Зөвшөөрөл авах хүмүүсийн нэрсийн ЭНД дарж харна уу
Дүгнэлт гаргуулах хүмүүсийн нэрсийг ЭНД дарж ханрна уу

Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015 оны 3 дугар сарын 9-13-ны хооронд ЭСА-нд ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу
Жич: Бүрдүүлэх материалын хамт

                                                                   СЁЗХХ

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны III-р сарын ээлжит хурал

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны III-р сарын ээлжит хурал 2015 оны 3 дугаар сарын 20-ны 11:00 цагаас Сургалт Судалгааны өрөөнд (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхарт) болно.

Зөвшөөрөл авах хүмүүсийн нэрсийн ЭНД дарж харна уу
Дүгнэлт гаргуулах хүмүүсийн нэрсийг ЭНД дарж ханрна уу

Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015 оны 3 дугар сарын 9-13-ны хооронд ЭСА-нд ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу
Жич: Бүрдүүлэх материалын хамт

                                                                   СЁЗХХ