Monday, December 11, 2017

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал 2017.12.22-ны өдрийн 14.00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

2017оны 12 дугаар сарын 22-ны ээлжит хурлаар ЁС ЗҮЙН дүгнэлт гаргуулах докторант, магистрант нарын нэрс.
Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2017.12.15-19-ны өдөр ЭМСА(322 тоот)-нд ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА ирж авна уу.Жич: бүрдүүлэх материалын хамт

Monday, September 4, 2017

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 5-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 9-р сарын 22-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 9-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 9-р сарын 22-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017 оны 09-р сарын 18, 19-ны өдрүүдэд ЭМСА-аас (322 тоот) ирж МЭДЭГДЭХ хуудсаа авна уу              

Хурлын бүртгэлд ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

Tuesday, May 30, 2017

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 5-р сарын ээлжит хурал 2017 оны 6-р сарын 09-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 6-р сарын ээлжит  хурал 2017 оны 6-р сарын 09-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017.06.05,06-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.  Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу. Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Sunday, April 30, 2017

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 5-р сарын ээлжит бус хурал 2017 оны 5-р сарын 05-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 4-р сарын ээлжит бус хурал 2017 оны 5-р сарын 05-ны өдрийн 14:00 цагаас 238 тоот өрөөнд болно. Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2017.05.01,02-ны хооронд ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.  Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу. Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт