Wednesday, September 24, 2014

Ёс зүйн хорооны хурлаар орох Магистрант, Докторантуудын анхааралд

9-р сарын ёс зүйн хорооны хурал 2014.09.25-ны 11:00 цагт Сургалт судалгааны өрөөнд болно.  (Төв байрны 4 давхарт)
Жич: Ёс зүйн Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс хуралд ирэхдээ материалаа авчирна уу
Хуралд орох хүмүүс ЭНД дарж нэрсээ харна уу

Sunday, June 1, 2014

Зарлал -Био-Анагаахын ёс зүйн салбар хорооны 6 дугаар сарын ээлжит хурал

- Био-Анагаахын Ёс зүйн хурал 2014 оны 6 дүгээр сарын 06-ны  11:00 цагт болно.
-  Ёс зүйн салбар хороо нэг удаагийн хуралдаа Зөвшөөрөл авах хүсэлтэй /Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс тоонд үл хамаарна/ 15 хүн авч хэлэлцдэгийг анхаарна уу. 
Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулахаар бүртгүүлсэн магистрант, докторантууд 2014 оны 6 дүгээр сарын 3-4-нд  ДМА-д (254) ирж  МЭДЭГДЭХ хуудсаа авна уу. 
Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт.

                                                                            ДМАлба

Wednesday, April 30, 2014

Био-Анагаахын ёс зүйн салбар хорооны V-р сарын ээлжит хурал

Био-Анагаахын ёс зүйн салбар хорооны V-р сарын ээлжит хурлын бүртгэл 10:00 цагт эхлэнэ. 
 Ёс зүйн салбар хороо нэг удаагийн хуралдаа Зөвшөөрөл авах хүсэлтэй /Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс тоонд үл хамаарна/ 15 хүн авч хэлэлцдэгийг анхаарна уу. 

Tuesday, April 1, 2014

ЗАРЛАЛ-БИО-АНАГААХЫН ЁС ЗҮЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД ОРОХ БАКАЛАВРЫН ОЮУТНУУДЫН АХНААРАЛД

Ёс зүйн ээлжит бус хурал 2014.04.11-ны 11:00 цагт болно.
ЖИЧ:  Энэ удаагийн ээлжит бус хурлаар Био-Анагаах, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн Бакалаврын оюутнууд хамрагдана.
Бүрдүүлсэн материалын хамт 2014.04.07-09 хооронд ДМА-д ирнэ үү

Monday, March 31, 2014

ЗАРЛАЛ- БИО-АНАГААХЫН ЁС ЗҮЙЛ САЛБАР ХОРООНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРАЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ ХҮМҮҮСИЙН АНХААРАЛД

- Био-Анагаахын Ёс зүйн хурал 2014 оны 4 дүгээр сарын 18-ны  11:00 цагт болно.
-  Ёс зүйн салбар хороо нэг удаагийн хуралдаа Зөвшөөрөл авах хүсэлтэй /Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс тоонд үл хамаарна/ 15 хүн авч хэлэлцдэгийг анхаарна уу. 
Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулахаар бүртгүүлсэн магистрант, докторантууд 2014 оны 4 дүгээр сарын 7-10-ны хооронд ДМА-д (254) ирж  МЭДЭГДЭХ хуудсаа авна уу. 
Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт.

                                                                            ДМАлба

Sunday, February 2, 2014

2014 оны 02-р сарын Ёс зүйн ээлжит хурал 10:00 цагт эхлэх бөгөөд 10:00 цагаас өмнө бүртгүүлсэн хүмүүс бүртгэлд хамрагдахгүй болно. ДМА

Sunday, January 5, 2014

Зарлал- 2014 оны 01-р сарын Ёс зүйн хурал

- 2014 оны эхний  Ёс зүйн хуралд 01-р сарын 02, 03-нд  бүртгүүлсэн магистрант, докторантуудын бүртгэлийг хүлээн авсан ба 03-аас хойш бүртгүүлсэн магистрант, докторантууд бүртгэлд хамрагдаагүй болно.
- Био-Анагаахын Ёс зүйн хурал 2014 оны 1дүгээр сарын 17-ны  11:00 цагт болно.
-  Ёс зүйн салбар хороо нэг удаагийн хуралдаа Зөвшөөрөл авах хүсэлтэй /Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс тоонд үл хамаарна/ 15 хүн авч хэлэлцдэгийг анхаарна уу. 
Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулахаар бүртгүүлсэн магистрант, докторантууд 2014 оны 1 дүгээр сарын 6-10-ны хооронд ДМА-д ирж  МЭДЭГДЭХ хуудсаа авна уу. 
Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт.

                                                                            ДМАлба