Thursday, November 3, 2016

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 11-р сарын ээлжит хурал 2016 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагаас Сургалт судалгааны төв өрөөнд болно.

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 11-р сарын ээлжит хурал 2016 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагаас Сургалт судалгааны төв өрөөнд болно.

Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2016 оны 11-р сарын 10,11-ны өдөр ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.

Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу.

Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Tuesday, October 11, 2016

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 10-р сарын ээлжит хурал

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 10-р сарын ээлжит хурал 2016 оны 10-р сарын 21-ны өдрийн 14:00 цагаас Сургалт судалгааны төв өрөөнд болно.

Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2016 оны 10-р сарын 12,13-ны өдөр ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.

Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу.

Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Tuesday, September 6, 2016

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 9-р сарын ээлжит хурал

Судалгааны Ёс Зүйн Хяналтын Хорооны 9-р сарын ээлжит хурал 2016 оны 09-р сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагаас Сургалт судалгааны төв өрөөнд болно.

Дүгнэлт гаргуулах магистрант, докторант нар 2016 оны 9-р сарын 26,27-ны өдөр ЭМСА-аас МЭДЭГДЭХ хуудсаа ирж авна уу.

Жич: Бүрдүүлсэн материалын хамт ирж мэдэгдэх хуудсаа авна уу.

Тус өдрийн хурлаар орох хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт