Monday, September 21, 2015

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны ээлжит хурал

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны 9 дүгээр сарын ээлжит хурал 2015 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 11:00 цагаас сургалт судалгааны төв өрөөнд болно. (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхарт) Бүртгүүлэхдээ ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү

Monday, June 8, 2015

Зарлал- Сургуулийн дотоод ажилтай холбогдуулан 2015.06.19-ны хурал цуцлагдан энэ сарын 17нд болно.

VI-р сарын ээлжит бус хурал 2015 оны 6 дугаар сарын 17-ны 11:00 цагаас сургалт судалгааны өрөөнд болно. (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхарт)

Monday, June 1, 2015

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны VI-р сарын ээлжит хурал

2015.06.02-ны бүртгэлээр их хүмүүс бүртгүүлсэнтэй холдбоотой VI сард болох хурлыг 2 удаа хийхээр боллоо. Жич: Магистр, Докторын сургалтын төлбөр бүрэн төлсөн дохиолдолд ёс зүйн хурлаар оруулах болно.

1. Тус хорооны  VI-р сарын ээлжит хурал 2015 оны 6 дугаар сарын 05-ны 11:00 цагаас Сургалт судалгааны төвд болно. (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхар)
Хурлаар Зөвшөөрөл авах хүмүүс ЭНД  дарж нэрсийг харна уу
               Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс ЭНД дарж нэрсийг харна уу

Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.06.02-2015.06.03 нд ЭСА-аас МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА бүрдүүлсэн материалын хамт ирж авна уу.

2. Тус хорооны  VI-р сарын ээлжит бус хурал 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ны 11:00 цагаас Сургалт судалгааны төвд болно. (АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхар)
Хурлаар Зөвшөөрөл авах хүмүүс ЭНД  дарж нэрсийг харна уу
               Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс ЭНД дарж нэрсийг харна уу

Дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.06.08-2015.06.10-ны ЭСА-аас МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА бүрдүүлсэн материалын хамт ирж авна уу.

                                                                    СЁЗХХ

Thursday, April 30, 2015

Зарлал- 6 дугаар сарын ээлжит хурлын зар

Жич: 2015 оны 6 дугаард 1 удаа хуралдах ба бүртгэл 2015 оны 6 дугаар сарын 02-ны 11:00 цагаас бүртгэл нээнэ. Та бүхэн амжилттай бүртгүүлнэ үү.

Зарлал- 5 дугаар сарын Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурлууд

Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны хурлын бүртгэл байнга нээлттэй байсан ба 2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр хааж, бүртгүүлсэн бүх хүмүүсийг 5 дугаар сарын хурлуудад нэрсийг хуваарилан оруулсан болно.
Хурал орох хүмүүсийн нэрсийг харна уу
2015.05.08 Зөвшөөрөл, Дүгнэлт
2015.05.08-ны хурлаар орж дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.05.04-05-ны хооронд бүрдүүлсэн материалын хамт ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.
2015.05.15-ны хурлаар орж дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.05.07-08-ны хооронд бүрдүүлсэн материалын хамт ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.
2015.05.22 Зөвшөөрөл, Дүгнэлт орох хүмүүсийн нэрс.
2015.05.22-ны хурлаар орж дүгнэлт гаргуулах хүмүүс 2015.05.13-14-ны хооронд бүрдүүлсэн материалын хамт ЭСА-аас ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА авна уу.
Эдгээр хурлууд тухайн үедээ 11:00 цагаас Сургалт судалгааны төвд / АШУҮИС-ийн төв байрны 4 давхарт шилэн өрөө/ болно.

Жич: 2015 оны 6 дугаард 1 удаа хуралдах ба бүртгэл 2015 оны 6 дугаар сарын 02-ны 11:00 цагаас бүртгэл нээнэ. Та бүхэн амжилттай бүртгүүлнэ үү.